OSD


Na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DEE/287/19144/W/OKA/2011/CW z dnia 09.08.2012r. firma CNP Centrum Nakładania Powłok Leszek Rak została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 1 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2030 roku na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie 34 313-52-11 lub drogą mailową biuro@cnpmyszkow.pl

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623  z dnia 29 maja 2007 r.) dla obszaru  działania  Operatora Systemu Dystrybucyjnego CNP Centrum Nakładania Powłok Leszek Rak wynoszą:

 

Obowiązek informacyjny, o których mowa  w  art. 7 ust. 8l  ustawy Prawo energetyczne: (aktualizacja na dzień 15.01.2018r.)

Liczba odbiorców energii elektrycznej wynosi 35.

Informacja z dnia 15.01.2018r.
Dotyczy IV kwartał 2017r.

1. Brak podmiotów – ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV

2. Wartość łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu powyżej 1 kV

 

INFORMACJA

W dniu 15.12.2016 r  Prezes Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę Dla Dystrybucji Energii Elektrycznej dla CNP Centrum Nakładania  Powłok Leszek Rak z siedzibą w Myszkowie. Taryfa obowiązywać będzie od 01.01.2017 r.

Taryfa dostępna jest w Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna Nr 181 (2207) 15 grudnia 2016 r.  i biurze CNP w Myszkowie .

Taryfa do pobrania z poniższego linku:

http://bip.ure.gov.pl/download/3/8619/20161215TaryfaCNPCentrumNakladaniaPowlokLeszekRak.pdf

 

W dniu 26.06.2017r. została udostępniona Insrukcja Ruchu i Ekspoatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz Raport z konsultacji IRiESD. Dokumenty do pobrania poniżej:

Raport OSD

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnejCNP Centrum Nakładania Powłok
Leszek Rak
ul. Partyzantów 21
42-300 Myszków
(woj. śląskie)

tel/fax: 34 / 313 - 52 - 11
Biuro - wew. 1
Cynkowanie ogniowe - wew. 2
Cynkowanie Zintek/Magni - wew. 3
Dyżurny energetyka - wew. 4
Fax - wew. 5

e-mali: biuro@cnpmyszkow.pl
NIP: 577-000-86-78
REGON: 15064063
LinkedIn

 

CNP Centrum Nakładania Powłok 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Śląsk