AKTUALNOŚCI


 

Dodano: 10.04.2018r.

W związku ze zmianą Ustawy o Danych Osobowych, poniżej przedstawiamy obowiązek informacyjny:

Klauzula informacyjna

Informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CNP Centrum Nakładania Powłok Leszek Rak z siedzibą przy ul. Partyzantów 21, w Myszkowie 42-300, tel.: 34 313 5211, adres e-mail: biuro@cnpmyszkow.pl
 2. Celem zbierania danych jest oferowanie własnych usług lub świadczenie usług (dostawcy) na rzecz ADO i zawieranie umów w tym zakresie.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO a po 25 maja 2018 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja celu.
 5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
– przenoszenia Państwa danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 2 powyżej.
 2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych skutecznie chroniły przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od rozwiązania umowy z uwagi na brzmienie art.74 ust.2 pkt 4 Ustawy o rachunkowości, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Klauzula informacyjna RODO 2018

 


dodano: 10.04.2018r.

INFORMACJA

W dniu 22.03.2018r  Prezes Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę Dla Dystrybucji Energii Elektrycznej dla CNP Centrum Nakładania  Powłok Leszek Rak z siedzibą w Myszkowie. Taryfa obowiązywać będzie od 01.05.2018r.

Taryfa dostępna jest w „Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna” Nr 49 (2484) z dnia 22.03.2018r. oraz w biurze CNP w Myszkowie.

Taryfa do pobrania z poniższego linku:

http://bip.ure.gov.pl/download/3/9808/20180322TaryfaCNPCentrumNakladaniaPowlokLeszekRak.pdf


dodano: 28.01.2018

W dniu 05.12.2017r. nasza firma pomyślnie przeszła certyfikację Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2015. Poniżej przedstawiamy Państwu uzyskany certyfikat.

 

CNP [J2015] - C2017 (polska)


dodano: 28.12.2016

INFORMACJA

W dniu 15.12.2016r.  Prezes Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę Dla Dystrybucji Energii Elektrycznej dla CNP Centrum Nakładania  Powłok Leszek Rak z siedzibą w Myszkowie. Taryfa obowiązywać będzie od 01.01.2017r.

Taryfa dostępna jest w Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna Nr 181 (2207) 15 grudnia 2016r.  i biurze CNP w Myszkowie .

Taryfa do pobrania z poniższego linku:

http://bip.ure.gov.pl/download/3/8619/20161215TaryfaCNPCentrumNakladaniaPowlokLeszekRak.pdf


dodano: 03.01.2017r.

Firma CNP Centrum Nakładania Powłok Leszek Rak w grudniu 2016 roku uzyskała certyfikat AAA w zakresie nanoszenia powłok płatkowych dla branży motoryzacyjnej.

AAA_2017_01_Centrum_Nakładania_PowłokCNP Centrum Nakładania Powłok
Leszek Rak
ul. Partyzantów 21
42-300 Myszków
(woj. śląskie)

tel/fax: 34 / 313 - 52 - 11
Biuro - wew. 1
Cynkowanie ogniowe - wew. 2
Cynkowanie Zintek/Magni - wew. 3
Dyżurny energetyka - wew. 4
Fax - wew. 5

e-mali: biuro@cnpmyszkow.pl
NIP: 577-000-86-78
REGON: 15064063
LinkedIn

 

CNP Centrum Nakładania Powłok 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Śląsk