OSD


Na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DEE/287/19144/W/OKA/2011/CW z dnia 09.08.2012r. firma CNP Centrum Nakładania Powłok Leszek Rak została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 1 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2030 roku na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie 34 313-52-11 lub drogą mailową biuro@cnpmyszkow.pl

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623  z dnia 29 maja 2007 r.) dla obszaru  działania  Operatora Systemu Dystrybucyjnego CNP Centrum Nakładania Powłok Leszek Rak wynoszą:

 

Obowiązek informacyjny, o których mowa  w  art. 7 ust. 8l  ustawy Prawo energetyczne: (aktualizacja na dzień 04.04.2019r.)

Liczba odbiorców energii elektrycznej wynosi 34.

Informacja z dnia 04.04.2019r.
Dotyczy I kwartał 2019r.

1. Brak podmiotów – ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV

2. Wartość łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu powyżej 1 kV wynosi 0 kW

 

INFORMACJA

W dniu 22.03.2018 r  Prezes Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę Dla Dystrybucji Energii Elektrycznej dla CNP Centrum Nakładania  Powłok Leszek Rak z siedzibą w Myszkowie. Taryfa obowiązywać będzie od 01.05.2018 r.

Taryfa dostępna jest w „Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna” Nr 49 (2484) z dnia 22.03.2018r. oraz w biurze CNP w Myszkowie.

Taryfa do pobrania z poniższego linku:

http://bip.ure.gov.pl/download/3/9808/20180322TaryfaCNPCentrumNakladaniaPowlokLeszekRak.pdf

 

W dniu 26.06.2017r. została udostępniona Insrukcja Ruchu i Ekspoatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz Raport z konsultacji IRiESD. Dokumenty do pobrania poniżej:

Raport OSD

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 października 2018 od dnia 1 stycznia 2019 r do 31 grudnia 2019 r.  przedsiębiorcę Pana Leszka Raka prowadzącego działalność gospodarczą CNP Centrum Nakładania Powłok Leszek Rak ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków NIP: 5770008678 wyznacza na SPRZEDAWCĘ ZOBOWIĄZANYM na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

 Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 listopada 2018 r po rozpatrzeniu wniosku Pana Leszka Raka prowadzącego działalność gospodarczą CNP Leszek Rak Centrum Nakładania Powłok z siedzibą w Myszkowie zwanego dalej „Przedsiębiorstwem” zatwierdza:

Wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)

 

Odbiorcy energii elektrycznej zasilani z OSDn zostali powiadomieni o usłudze DSR (Obiekt Redukcji) drogą telefoniczną oraz mailową.

Dotyczy: Usługa DSR – Certyfikacja ORed (Obiekt Redukcji) Rynek mocy – Certyfikacja ogólna 2019

Operator OSP w lokalizacji https://www.pse.pl/dokumenty-dsr umieścił stosowną informację odnośnie możliwości dalszego postępowania odbiorców po otrzymaniu Certyfikatu  dla ORed wydanego w trybie podstawowym.

ROK 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rozdzielnia Główna 0,000 MW 0,000 MW 0,000 MW 0,000 MW 0,000 MW 0,000 MW
110 kV

 

Za 2018 Dla przerw planowych Dla przerw nieplanowych
SAIDI 5,12/0,0 20,10 /0,00
SAFI 0/0 0,22 / 0,0
MAIFI 0 0,0 / 0,0


CNP Centrum Nakładania Powłok
Leszek Rak
ul. Partyzantów 21
42-300 Myszków
(woj. śląskie)

tel/fax: 34 / 313 - 52 - 11
Biuro - wew. 1
Cynkowanie ogniowe - wew. 2
Cynkowanie Zintek/Magni - wew. 3
Dyżurny energetyka - wew. 4
Fax - wew. 5

e-mali: biuro@cnpmyszkow.pl
NIP: 577-000-86-78
REGON: 15064063
LinkedIn

 

CNP Centrum Nakładania Powłok 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Śląsk